Vrácení a výměna zboží

Postup při vrácení zboží v zákonné lhůtě 14 dnů

U nás zakoupené zboží můžete vrátit bez udání důvodu během zákonné 14 denní lhůty od data jeho převzetí.  Právo se nevztahuje na objednávky v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, tedy pokud je na faktuře uvedeno vaše IČ. Doporučujeme vrátit zboží v nepoškozeném obalu.
Zboží si můžete vyzkoušet. Nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení či poškození. Je-li vrácené zboží znehodnoceno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku
Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.


Dodržení 14denní lhůty

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).


Jaké dokumenty přiložit?

Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku
Nejlepší možností je zaslání vyplněného Formuláře pro vrácení zboží  a nákupního dokladu, který jste obdrželi na svoji emailovou adresu při odeslání zboží.
V co nejkratším termínu, nejpozději do 14 dnů od zaslání tohoto odstoupení, je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží. Ve stejné lhůtě vám vrátíme částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání. V případě, že jste zvolili jiný než nejlevnější způsob dodání, vrátíme vám částku odpovídající nejlevnějšímu námi nabízenému způsobu dodání zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.